Opstart

Opstart i vuggestuen

Inden opstart i vuggestuen modtager I forældre et brev i e-boks fra institutionen. I brevet er der information om hvilken stuen jeres barn skal gå på og et telefonnummer I skal ringe på, for at lave en aftale om besøg.

-       I besøger stuen og har en snak med en pædagog fra stuen. Her aftaler I hvordan den første dag skal være og I bliver vist rundt i huset.

-       Første dag i vuggestuen er I på besøg med jeres barn og der laves aftaler om hvordan indkøringen skal foregår.

-       Vi foreslår altid at I kommer på besøg sammen med jeres barn nogle gange og alt efter hvor tryg jeres barn er, begynder I at gå nogle små korte ture.

-       Den helt specifikke indkøring aftales mellem forældre og den pædagog der kører jeres barn ind i vuggestuen.

-       En blid indkøring af jeres lille barn er altid at fortrække både for jeres barn og for jer.  Dette er dog ikke altid muligt. Her er vi selvfølgelig altid behjælpelige med at finde den måde hvor vi kan støtte både barn og forældre på bedste måde.

 

Fra vuggestue til børnehave

Daginstitutionen Palmeallé har en vuggestueafdeling med 30 børn fordelt på 3 stuer og en børnehaveafdeling med 51 børn fordelt på 3 stuer.

Når børnene går i vuggestuen, bliver de automatisk tilbudt overflytning til børnehaven, når de er ca. 3 år.

Overflytningen er afhængig af, hvornår det enkelte barn er parat, og om der er en ledig plads i børnehaven.

Vi sørger for, at barnet får en god start i børnehaven ved at:

børnehavepersonalet kontakter barnet i vuggestuen, når tiden nærmer sig.

vuggestuepersonalet og barnet besøger børnehaven flere gange.

barnet besøger børnehaven selv, når det er parat til det, og leger og spiser med.

der deltager både vuggestue- og børnehavepersonale ved den første samtale.