Opstart

Fra vuggestue til børnehave

Daginstitutionen Palmeallé har en vuggestueafdeling med 30 børn fordelt på 3 stuer og en børnehaveafdeling med 51 børn fordelt på 3 stuer.

Når børnene går i vuggestuen, bliver de automatisk tilbudt overflytning til børnehaven, når de er ca. 3 år.

Overflytningen er afhængig af, hvornår det enkelte barn er parat, og om der er en ledig plads i børnehaven.

Vi sørger for, at barnet får en god start i børnehaven ved at:

børnehavepersonalet kontakter barnet i vuggestuen, når tiden nærmer sig.

vuggestuepersonalet og barnet besøger børnehaven flere gange.

barnet besøger børnehaven selv, når det er parat til det, og leger og spiser med.

der deltager både vuggestue- og børnehavepersonale ved den første samtale.