Til enhver tid, hvis I eller vi har brug for en samtale omkring Jeres barn, kan vi lave en aftale.

Derudover tilbyder vi samtale i forbindelse med overflytning til børnehaven.

I oktober/november tilbydes forældre til kommende skolebørn en samtale om Jeres barns skoleparathed.